Descripción:

Espacio colectivo de experimentación radiofónica.